08-05-2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ