15-05-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης α) στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στο Φυλάκιο Έβρου και β) στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια Λέσβου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 09/2015, ΕΔΩ.