17-09-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 78/2015

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, του ΚΕΠΥ Λέσβου και της Α Κινητής Μονάδας Σάμου και για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης με οπτικές ίνες του ΚΕΠΥ Λέσβου με το Π.Ε.Κ." και έχοντας υπ'όψιν όλες τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, κάντε κλίκ εδώ: