13-01-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας, κινητή μονάδα Σάμου, κινητή μονάδα Λέσβου) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 1/2015, ΕΔΩ.