18-03-2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει και διεξάγει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ (€), και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δύο (2) πετρελαιοκίνητων επιβατικών οχημάτων και ενός (1) πετρελαιοκίνητου οχήματος τύπου VAN για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα το βρείτε εδώ