31-03-2015: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 11/2015 ΕΔΩ.