08-05-2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνσιμού για την ανάδειξη ανάδοχου προμηθευτή οικιακών συσκευών για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΥ Λέσβου και του ΚΕΠΥ Φυλακίου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 20/2015, ΕΔΩ.