08-05-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, ιατρικών μηχανημάτων και υγειονομιού υλικού στο ΚΕΠΥ Λέσβου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 23/2015, ΕΔΩ.