12-05-2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη ανάδοχου προμηθευτή εξοπλισμού δικτύων (μεταγωγέων) για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΥ Λέσβου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 24/2015, ΕΔΩ.