12-05-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/04/2016

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών πλυντικών στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΥ Φυλακίου για το διάστημα έως 30/04/2016. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 25/2015, ΕΔΩ.