ΠΡΩΙΝΟ MEGA, 31.7.14 (MEGA CHANNEL)
Παρουσίαση: Ιορδάνης Χασαπόπουλος- Λίζα Δουκακάρου
"Ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση-
Ο ρόλος των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής"
Στο studio ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ( Υπ. Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) , κ. Παναγιώτης Νίκας 

PROINO MEGA, 31.7.14 (MEGA CHANNEL)
Humanitarian crisis and migration - The role of First Reception Centers 
The Director of First Reception Service (Ministry of Public Order and Citizen Protection) interviewed by J. Hasapopoulos & L. Doukakarou