31-10-2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΚΥ (ΨΕΕΤ465ΧΘΕ-ΡΦ9)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΚΥ  (ΨΕΕΤ465ΧΘΕ-ΡΦ9)

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.