18-12-2019: Διακήρυξη 07/2019 για Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας α)αναλωσίμων εκτυπωτών/πολυμηχανημάτων και β)γραφικής ύλης για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κεντρικής και Περιφερειακών).

Διακήρυξη 07/2019 που αφορούν  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προμήθειας α)αναλωσίμων εκτυπωτών/πολυμηχανημάτων  και β)γραφικής ύλης για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κεντρικής και Περιφερειακών).

Για τα σχετικά έγγραφα πατήστε εδώ.

Για την διευκρίνηση πατήστε εδώ.